Зустрічі з Наталією (Spotkania z Natalią)  to program edukacyjny zaadresowany do uczniów oraz ich rodziców przybyłych do polski z objętej wojną Ukrainy. Odbiorcami przygotowanych materiałów są również nauczyciele oraz osoby wspomagające obywateli Ukrainy. Autorką cyklu jest Natalia Batenko, psycholog, pedagog. W 2009 roku Natalia ukończyła Instytut Społeczno-Pedagogiczny Akademię Pedagogiczną w Ukrainie (miasto Kropywnycki – wcześniej Kirowohrad), gdzie zdobyła specjalizację w obszarze edukacji początkowej oraz kwalifikację psychologa praktycznego w placówkach oświatowych.

Przygotowane filmy zawierają napisy w języku polskim.