Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do platformy sprzedawany jest w tzw. pakietach abonamentowych. Najmniejszy pakiet umożliwia dostęp już dla 1 użytkownika. Użytkownikiem może być zarówno osoba prywatna jak i placówka (szkoła). 

Aby uzyskać dostęp do platformy należy wysłać do naszego biura formularz zamówienia (za pośrednictwem strony www, maila, faksu lub w przesyłce pocztowej). Formularze zgłoszenia znajdują się również na naszych stronach: www.trzezwyumysl.pl oraz www.ulotkiprofilaktyczne.pl. Na formularzu należy podać swoje dane kontaktowe oraz wybrany pakiet abonamentowy. Po otrzymaniu takiej informacji pracownik naszego biura skontaktuje się w celu pozyskania informacji na temat użytkowników, dla których został zakupiony pakiet. Każdemu z nich zostanie założone indywidualne konto, do którego wygenerujemy hasło dostępu.

To konto umożliwiające dostęp do platformy. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne hasło dostępu przypisane do swojego konta, adresu e-mail. Przykładowo, zakupując pakiet abonamentowy mini dla 5 użytkowników zostanie utworzonych 5 indywidulanych profili z odrębnymi hasłami.

Tak. Dane użytkowników można od razu dołączyć do zamówionego pakietu. Prosimy wpisać je w pole „Dodatkowe informacje”.

Tak. W tym celu należy skontaktować się z naszym biurem i podać dane nowego użytkownika, dla którego zostanie wygenerowane nowe hasło dostępu.

Dostęp do platformy (okres abonamentowy) trwa 12 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia utworzenia indywidualnych kont dla użytkowników.

Tak. W tym celu należy napisać do nas wiadomość mailową. W swojej wiadomości można zaproponować tematykę filmu lub zadać pytanie prelegentowi. Będziemy się starać odpowiadać na najciekawsze i najczęściej pojawiające się pytania w materiałach filmowym. Swoje pytania mogą przekazywać zarówno dorośli (nauczyciele, pedagodzy) jak i uczniowie, do których kierowane są treści filmowe.

W okresie abonamentowym (12 miesięcy) zostanie opublikowanych minimum 30 materiałów multimedialnych.

Tak. Serdecznie zachęcamy wszystkie instytucje samorządu terytorialnego do współpracy przy tworzeniu naszej platformy. Na platformie zostanie utworzone specjalny kanał o nazwie „Profilaktyka – lokalnie”. W tym miejscu będziemy publikować wszelkie filmy i materiały profilaktyczne stworzone przez samorządy, którymi będą chcieli się Państwo podzielić z innymi. Ideą tego pomysłu jest wymiana wiedzy i doświadczenia. W jednym miejscu będzie można obejrzeć, jakie działania w obszarze profilaktyki prowadzą sąsiednie gminy i miasta. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą z szerszym audytorium. W tym celu należy skontaktować się z naszym biurem, aby omówić warunki współpracy i zakres tematyczny.

Na platformie zostało opublikowanych ponad 100 materiałów multimedialnych (październik 2022)

Nie znalazałeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Wyślij zapytanie on-line

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do przetworzenia zamówienia, zapewnienia obsługi w całej witrynie oraz do innych celów opisanych w naszej Polityce prywatności