Idea platformy profilaktyka.tv

PROFILAKTYKA.TV – INNOWACJA W EDUKACJI POZYTYWNEJ

Narzędzia do realizacji działań profilaktycznych realizujące cele psychologii pozytywnej związanej z dobrostanem człowieka i wsparciem jego kondycji psychicznej.

W edukacji pozytywnej wykorzystujemy strategie dotyczące rozpoznawania i rozwoju potencjału oraz mocnych stron odbiorcy.

Materiały prezentowane na stronie sprzyjają budowaniu różnorakich kompetencji społecznych, takich jak empatia, asertywność, uważność, okazywanie szacunku i wdzięczności, zdolność proszenia o pomoc oraz praca nad własnymi emocjami i samoświadomością.

Zwracamy szczególną uwagę na umiejętności związane z komunikacją międzyludzką oraz budowaniem realnych więzi, kreowanie i stymulowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych emocji przy jednoczesnej umiejętności konfrontacji z trudnościami.

Rozwijamy u uczniów chęci do angażowania się w realizowane działania oraz wykorzystywanie przy tym swoich zalet i kompetencji, a także budowanie i pokazywanie wzorców ułatwiających utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej.

Wspieramy szkoły, pedagogów, nauczycieli oraz osoby zajmujące się profilaktyką w samodoskonaleniu oraz zdobywaniu nowych doświadczeń i wiedzy, a także przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Kim jesteśmy?

Platforma multimedialna Profilaktyka TV jest prowadzona przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych. Od kilkunastu lat współpracujemy z samorządami w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy czy profilaktyki zdrowia psychicznego.

Jesteśmy autorami ponad 15 kampanii oraz wydawcami ponad tysiąca publikacji profilaktyczno-edukacyjnych. Wśród nich znajdują się m.in.: kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, kampania Narkotyki? To mnie nie kręci, kampania Przemoc boli, czy kampania Smart? To znaczy mądrze.

Wszystkie nasze projekty tworzone są przez ekspertów. Na przestrzeni kilkunastu lat współpracowaliśmy z wieloma czołowymi instytucjami polskimi i międzynarodowymi. Należą do nich m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji, Magazyny Kumpel i Wiktor Junior, Stowarzyszenie Alumni, SAMSA (Urząd ds. Uzależnień i Zdrowia Psychicznego, to amerykański odpowiednik KCPU – Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – dawniej PARPA).

Zrealizowaliśmy kilka badań społecznych dotyczących życia dzieci i młodzieży, których wyniki stanowiły cenne źródło informacji dla lokalnych programów rozwojowych i profilaktycznych. Ostanie badanie Diagnoza Społeczna Uczniów (2018) oraz ewaluacja Diagnozy (2021) została przeprowadzona na próbie ponad 80 tys. uczniów (5-8 klasa szkoły podstawowej).

Od 2010 roku organizujemy również konferencje edukacyjno-profilaktyczne, na które zapraszamy specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

Adres biura: ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
NIP: 782-21-84-952
FAKS: (61) 855 33 83
REGON: 639838688
Tel.: (61) 855 33 81
E-mail: biuro@radiowiec.pl

SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767

Zobacz inne nasze projekty:
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
Sklep internetowy Ulotki Profilaktyczne
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do przetworzenia zamówienia, zapewnienia obsługi w całej witrynie oraz do innych celów opisanych w naszej Polityce prywatności