Idea platformy profilaktyka.tv

PROFILAKTYKA.TV – INNOWACJA W EDUKACJI POZYTYWNEJ

Narzędzia do realizacji działań profilaktycznych realizujące cele psychologii pozytywnej związanej z dobrostanem człowieka i wsparciem jego kondycji psychicznej.

W edukacji pozytywnej wykorzystujemy strategie dotyczące rozpoznawania i rozwoju potencjału oraz mocnych stron odbiorcy.

Materiały prezentowane na stronie sprzyjają budowaniu różnorakich kompetencji społecznych, takich jak empatia, asertywność, uważność, okazywanie szacunku i wdzięczności, zdolność proszenia o pomoc oraz praca nad własnymi emocjami i samoświadomością.

Zwracamy szczególną uwagę na umiejętności związane z komunikacją międzyludzką oraz budowaniem realnych więzi, kreowanie i stymulowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych emocji przy jednoczesnej umiejętności konfrontacji z trudnościami.

Rozwijamy u uczniów chęci do angażowania się w realizowane działania oraz wykorzystywanie przy tym swoich zalet i kompetencji, a także budowanie i pokazywanie wzorców ułatwiających utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej.

Wspieramy szkoły, pedagogów, nauczycieli oraz osoby zajmujące się profilaktyką w samodoskonaleniu oraz zdobywaniu nowych doświadczeń i wiedzy, a także przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do przetworzenia zamówienia, zapewnienia obsługi w całej witrynie oraz do innych celów opisanych w naszej Polityce prywatności