Statystycznie minął miesiąc to cykl spotkań autorskich, w którym zostaną poruszone oraz omówione wybrane dane statystyczne, związane z profilaktyką i edukacją. Prowadzącymi program są Piotr Adamski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych, pomysłodawca kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Błażej Dyczewski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, badacz społeczny i marketingowy.