Profilaktyka, a prawo to specjalny cykl edukacyjny skierowany dla osób zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką. W ramach cyklu będziemy poruszać zagadnienia prawne związane z tematyką profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej oraz zachowań prewencyjnych. Cykl jest prowadzony przez mgr Mariolę Gosławską, która ma na koncie 32-letni straż pracy w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Od 2008 roku związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.