5 minut Błażeja to specjalny cykl skierowany dla osób, którzy na co dzień odpowiadają za programy rozwoje i edukacyjne zaadresowane do dzieci i młodzieży. Autorem cyklu jest Błażej Dyczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W ramach cyklu zostaną poruszone zagadnienia związane ze stylami życia młodzieży w oparciu o najnowsze wyniki badań socjologicznym. Dr Błażej Dyczewski jest autorem ogólnopolskiego badania pn. Diagnoza Społeczna Uczniów, które zostało zrealizowane wśród uczniów 5-8 klasy szkoły podstawowej w latach 2018 (1 edycja badania); 2021 (ewaluacja).